Anaokuluna gitmenin çocuğunuza faydaları

Anaokuluna gitmenin faydalarından en önemlisi çocuğun anaokulunda evdeki “çocuk” rolüyle bulunmamasıdır. Çocuk evde annesinin bir tanesidir, babasının kıymetlisidir, babaannesinin dünyasıdır ve dedesinin dokunulmazıdır. Ev çocuğun alanıdır ve anne-babalar ne kadar bu duruma düşmeyi istemeseler de özellikle tek çocuksa evdeki kurallar değişken ve esnektir. Beslenme düzeni çocuğa göre şekillenir. Oyunları tektir. Paylaşım yoktur. Sınırlar çoğu zaman belirsizdir. Bu nedenle anaokuluna gitmenin çocuğa; sosyallik, bilişsel hazırlanma, duygusal hazırlanma ve beden farkındalığı gibi faydaları vardır.

Sosyalleşme

Çocuk anaokuluna başladığında artık orada bir “birey” olarak bulunur. Annesinin birtaneliğinden sınıfın 15 öğrencisinden bir tanesi olur. Babasının kıymetliliğinden öğretmenin 15 değerli öğrencisi arasına katılır. Her şeyden önce sosyalleşir. Kendisi gibi en az 15 çocukla bir arada bulunmak bile başlı başına yeni bir deneyimdir. Bu yeni deneyim çocuk için öğreticidir de. Eşyaları paylaşmayı, sıra alarak bir şeyler yapabilmeyi, başkasını dinlemeyi, kendini ifade edebilmeyi, karşılaştığı bir sorun karşısında beraber hareket edebilmeyi, yardım almayı, yardım etmeyi, işbirliği yapmayı öğrenir.

Bir çocuğun yaşıtlarıyla birlikteyken yaşadığı deneyimi dünyanın en iyi sistemi dahi olsa bir yetişkinin aktarması mümkün değildir. Erken yaşta sosyalleşme becerilerini edinmek çocuğa karşılaşacağı her alanda olumlu destek sağlar. Anaokulu neden önemlidir? sorusunun ilk ve en önemli cevabı budur. Anaokulu gereklidir çünkü çocuk evde yaşayamayacağı sosyalleşmeyi burada öğrenir.

Bilişsel Hazırlama

Anaokulu sosyalleşmeyi sağlamasının yanı sıra çocuğun zihinsel gelişimini destekler. Eşleme, sınıflama, temel matematik becerileri (Sayı sayma, tane kavramı vb), okuma-yazmaya ön hazırlık etkinlikleri vb. akademik becerilerle çocuğu bilişsel olarak hazırlar. Bu becerileri evde de kazandırabilirsiniz fakat anaokulu ortamındaki gibi belli ve düzenli saatler içerisinde aşama aşama yapamayabilirsiniz. Kendisi gibi birçok çocukla beraber öğrenme deneyimi yaşamasını evde sağlayamazsınız. Ayrıca çocuklar birbirlerinden etkilenerek de öğrenme gerçekleştirirler.

Duygusal Hazırlama

Anaokulunun faydalarından önemli bir tanesi de çocuğu duygusal olarak hazırlamasıdır. Birincisi çocuğu duygusal olarak okul hayatına hazırlar. İkincisi ise çocuk bir yetişkin tarafından tek bir ilgiyi diğer yaşıtlarıyla paylaşmayı öğrenir, bu da çocuğa duygusal olgunluk kazandırır.

Beden Farkındalığı

Anaokuluna gitmenin faydalarından bir diğeri ise çocuğun beden farkındalığı kazanmasıdır. Erken yaşta yapılan fiziksel etkinlikler çocuğun bedenini tanımasını, hareket koordinasyonunu ve beden disiplinini sağlar. Bu hem büyük kas gelişimini güçlendirir hem de çocuğun ilerideki yaşam felsefesini etkiler.